Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kształcenie oficerów dyplomowanych : kilka refleksji na temat taktyki i historii

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2019

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2(697)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Oficerowie
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Taktyka
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
  • Wyższa Szkoła Wojenna
Abstract

PL Choć sztuka wojenna dynamicznie się przeobraża, niezmiennie znaczącą rolę odgrywa w niej człowiek. Można więc sądzić, że w najbliższej przyszłości nie zmniejszy się znaczenie odpowiedniego przygotowania personelu wojskowego na potrzeby sił zbrojnych. Ważne będzie kształcenie oficerów dyplomowanych – podstawowego zasobu wyższych kadr wojskowych. Istotną część takiego kształcenia, prowadzonego w Akademii Sztuki Wojennej w ramach Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, stanowi wiedza z zakresu taktyki, wyjaśnienie słuchaczom istoty wyższych poziomów dowodzenia. Takie podejście zmusza do refleksji nad zagadnieniami nie tylko natury taktycznej, lecz także historycznej, warto bowiem przybliżyć cenne doświadczenia zdobyte w czasie funkcjonowania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie.

Pages (from - to)

72 - 85

DOI

10.5604/01.3001.0013.3627

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=191556

Comments

Bibliografia na stronach 84-85.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

Index Copernicus