Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Kształcenie oficerów dyplomowanych : kilka refleksji na temat taktyki i historii

Autorzy

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

KWARTALNIK BELLONA

Rocznik: 2019 | Numer: nr 2(697)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Oficerowie
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Taktyka
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
  • Wyższa Szkoła Wojenna
Streszczenie

PL Choć sztuka wojenna dynamicznie się przeobraża, niezmiennie znaczącą rolę odgrywa w niej człowiek. Można więc sądzić, że w najbliższej przyszłości nie zmniejszy się znaczenie odpowiedniego przygotowania personelu wojskowego na potrzeby sił zbrojnych. Ważne będzie kształcenie oficerów dyplomowanych – podstawowego zasobu wyższych kadr wojskowych. Istotną część takiego kształcenia, prowadzonego w Akademii Sztuki Wojennej w ramach Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, stanowi wiedza z zakresu taktyki, wyjaśnienie słuchaczom istoty wyższych poziomów dowodzenia. Takie podejście zmusza do refleksji nad zagadnieniami nie tylko natury taktycznej, lecz także historycznej, warto bowiem przybliżyć cenne doświadczenia zdobyte w czasie funkcjonowania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie.

Strony (od-do)

72 - 85

DOI

10.5604/01.3001.0013.3627

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=191556

Uwagi

Bibliografia na stronach 84-85.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0

Publikacja indeksowana w

Index Copernicus