Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cybernetyczne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Authors

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cybernetyka
  • Społeczeństwo informacjne
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

32 - 44

Book

Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego

Presented on

Bezpieczny Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, 2016, Waleńczów, Polska