Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona ludności : ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Obrona terytorium kraju
  • Polska
Date of online publication

2016 (Date presumed)

Pages (from - to)

147 - 162

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991001308349705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,ochrona%20ludno%C5%9Bci%20:%20ostrzeganie%20i%20alarmowanie&offset=0

Book

Organizacja bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie województwa lubelskiego : wybrane problemy