Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ochrona ludności : ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Obrona terytorium kraju
  • Polska
Data udostępnienia online

2016 (Data domniemana)

Strony (od-do)

147 - 162

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991001308349705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,ochrona%20ludno%C5%9Bci%20:%20ostrzeganie%20i%20alarmowanie&offset=0

Książka

Organizacja bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie województwa lubelskiego : wybrane problemy