Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Rola gazu w bezpieczeństwie energetycznym Polski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Role of energy gas safety polish

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Safety & Defense. Scientific and Technical Journal

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 2 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Gaz łupkowy
  • Gaz ziemny
Streszczenie

PL Gaz ziemny staje się coraz bardziej istotnym surowcem energetycznym na świecie, a rynki gazu należą do najszybciej zmieniających się segmentów globalnego handlu paliwami kopalnymi. Polska obecnie pozyskuje gaz ziemny z własnych złóż gazu oraz poprzez import. W pracy przedstawiono, jak wygląda bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wykazano również, że konieczne jest zwiększenie technicznych możliwości pozyskania gazu (gazoport), a także jednoznaczne określenie wielkości niekonwencjonalnych zasobów gazu w Polsce. .

EN Natural gas is becoming an increasingly important energy resource in the world and gas markets are among the fastest-changing segments of the global trade in fossil fuels. Poland currently obtains natural gas from its own gas fields and through imports. The study shows how it looks Polish energy security. It was also shown that it is necessary to increase the technical possibilities of obtaining gas (LNG terminal), and the cleardetermination of the size of unconventional gas resources in Poland.

Data udostępnienia online

30.10.2016

Strony (od-do)

39 - 53

DOI

10.37105/sd.29

URL

https://sd-magazine.eu/index.php/sd/article/view/29/19

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania