Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Rola gazu w bezpieczeństwie energetycznym Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Role of energy gas safety polish

Year of publication

2016

Published in

Safety & Defense

Journal year: 2016 | Journal volume: vol. 2 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Gaz łupkowy
  • Gaz ziemny
Abstract

PL Gaz ziemny staje się coraz bardziej istotnym surowcem energetycznym na świecie, a rynki gazu należą do najszybciej zmieniających się segmentów globalnego handlu paliwami kopalnymi. Polska obecnie pozyskuje gaz ziemny z własnych złóż gazu oraz poprzez import. W pracy przedstawiono, jak wygląda bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wykazano również, że konieczne jest zwiększenie technicznych możliwości pozyskania gazu (gazoport), a także jednoznaczne określenie wielkości niekonwencjonalnych zasobów gazu w Polsce. .

EN Natural gas is becoming an increasingly important energy resource in the world and gas markets are among the fastest-changing segments of the global trade in fossil fuels. Poland currently obtains natural gas from its own gas fields and through imports. The study shows how it looks Polish energy security. It was also shown that it is necessary to increase the technical possibilities of obtaining gas (LNG terminal), and the cleardetermination of the size of unconventional gas resources in Poland.

Date of online publication

30.10.2016

Pages (from - to)

39 - 53

DOI

10.37105/sd.29

URL

https://sd-magazine.eu/index.php/sd/article/view/29/19

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication