Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wstęp, Zakończenie

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

7-9 ; - 205-207

Book

Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń : Epimilitaris 2017

Presented on

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Epimilitaris 2017 "Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń", 3-5.04.2017, Ryn, Polska