Processing may take a few seconds...

Conference

Name

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Epimilitaris 2017 "Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń"

Conference date

3-5.04.2017

Place

Ryn, Polska

Conference type

international

URL

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=V+Mi%C4%99dzynarodowej+Konferencji+Naukowej+Epimilitaris%2C+Ryn+2017.

Organizer

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

Publications (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS