Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Nowe obowiązki administratorów danych osobowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Teka Komisji Prawniczej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie

Rocznik: 2019 | Tom: t. XII | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dane osobowe
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo
  • Zarządzanie informacją
Strony (od-do)

377 - 391

DOI

https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-29

URL

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw12_2/Toumi.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

100,0