Processing may take a few seconds...

Article


Title

Izraelska koncepcja uderzenia wyprzedzającego i wojny prewencyjnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Title variant

EN The Israeli concept of pre-emptive strike and preventive war

Year of publication

2017

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1(3)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Izrael
  • System obronny państwa
  • Wojna prewencyjna
Abstract

PL Stosowanie uderzenia wyprzedzającego oraz prewencyjnych działań wojennych od lat 50. XX w. stanowiło podstawę izraelskiej doktryny obronnej. Ich elementy można odnaleźć także we współczesnej izraelskiej koncepcji prowadzenia działań zbrojnych, pomimo asymetryzacji i zmiany charakteru zagrożeń militarnych. W niniejszym artykule wprowadzone zostało podstawowe rozróżnienie pojęciowe pomiędzy uderzeniem wyprzedzającym a wojną prewencyjną. Analizie poddane zostały ich założenia teoretyczne oraz realizacja w praktyce przez Siły Obronne Izraela, na wybranych przykładach z historii tego państwa. Ocenie poddano także skuteczność tego typu rozwiązań w osiąganiu celów militarnych i politycznych.

EN Since the 1950s, pre-emptive strike and preventive use of force have constituted the core of the defense doctrine of Israel. Elements of such military actions can be also found in the current Israeli warfare concept, in spite of assymetrization and changing character of the contemporary military threats. The presented paper attempts to distinguishes the pre-emptive strike and the preventive war. It analyses their theoretical objectives as well as the practical use by the Israel Defense Forces, based on several cases from the history of modern Israel. The author also attempts to evaluate military and political effectiveness of such use of force.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

167 - 185

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_13_Zych.pdf

Comments

Bibliografia, netografia i wykaz aktów prawnych na stronach 183-185. Zawiera streszczenie angielskie.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

1.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH