Processing may take a few seconds...

Article

Title

Izraelska koncepcja uderzenia wyprzedzającego i wojny prewencyjnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Title variant

EN The Israeli concept of pre-emptive strike and preventive war

Year of publication

2017

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1(3)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Izrael
  • System obronny państwa
  • Wojna prewencyjna
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

167 - 185

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_13_Zych.pdf

Comments

Bibliografia, netografia i wykaz aktów prawnych na stronach 183-185. Zawiera streszczenie angielskie.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

1

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH