Processing may take a few seconds...

Article

Title

System opieki nad weteranami w Republice Estońskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1(3)

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Analiza SWOT
  • Estonia
  • Weterani (wojsk.)
Pages (from - to)

96 - 112

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_7_Krzeminska.pdf

Comments

Bibliografia i netografia na stronach 11-112. Zawiera streszczenie angielskie.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

1

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH