Processing may take a few seconds...

Article


Title

Specyfika zadań Straży Granicznej i Służby Celnej jako organów zwalczających terroryzm

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The Specifics of the Tasks of the Border Guard and the Customs Service as the Authorities that Fight Terrorism

Year of publication

2017

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2(3)

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Polska
  • Straż Graniczna
  • Służba celna
  • Terroryzm
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

151 - 160

Comments

Bibliografia, netografia i wykaz aktów prawnych na stronach 159-160.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH