Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Rola broni nuklearnej w izraelskiej strategii odstraszania militarnego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The role of nuclear weapons in the Israeli military deterrence strategy

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Rocznik: 2019 | Numer: nr 2(5)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Broń nuklearna
  • Izrael
  • Odstraszanie militarne
Streszczenie

PL Celem artykułu jest wykazanie, jaką rolę w izraelskiej strategii odstraszania odgrywa broń nuklearna. Przyjęto założenie, że o potencjale odstraszania izraelskiego arsenału jądrowego decyduje celowe utrzymywanie go w tajemnicy (tzw. strategia amimut). Założono także, że odstraszanie nuklearne stanowi ważną część składową strategii odstraszania militarnego Izraela, ze względu na zmieniający się charakter zagrożeń nie jest jednak jej głównym elementem. W opracowaniu zastosowano teoretyczne metody badawcze: analizę krytyczną i analizę porównawczą źródeł, opracowań naukowych, dokumentów strategicznych oraz komunikatów przedstawicieli władz Izraela. Niniejszy artykuł stanowi próbę uchwycenia specyfiki strategii odstraszania nuklearnego Izraela i cech odróżniających ją od odstraszania innych państwa nuklearnych.

EN The aim of the article is to answer the question: What role does nuclear weapon play in Israeli strategy of deterrence? The main hypothesis of the paper is based on the assumption, that the deterrence potential of the Israeli nuclear arsenal is strictly determined by deliberate ambiguity (so-called amimut). The author also assumes that nuclear deterrence plays a significant role in the general Israeli deterrence strategy. However, due to the changing nature of threats, it is not its core element. The author used the following theoretical research methods: critical analysis and comparative analysis of sources, scientific studies, strategic documents as well as selected speeches of the Israeli authorities. This article can be seen as an attempt to capture the specifics of the Israeli nuclear deterrence strategy and the features that distinguish it from deterrence of other nuclear states.

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

32 - 50

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_Joanna_Zych_Rola_broni_nuklearnej_2019.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronach 48-50. Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0

Publikacja indeksowana w

Erih Plus | CEEOL | CEJSH