Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rola broni nuklearnej w izraelskiej strategii odstraszania militarnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The role of nuclear weapons in the Israeli military deterrence strategy

Year of publication

2019

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2(5)

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Broń nuklearna
  • Izrael
  • Odstraszanie militarne
Abstract

PL Celem artykułu jest wykazanie, jaką rolę w izraelskiej strategii odstraszania odgrywa broń nuklearna. Przyjęto założenie, że o potencjale odstraszania izraelskiego arsenału jądrowego decyduje celowe utrzymywanie go w tajemnicy (tzw. strategia amimut). Założono także, że odstraszanie nuklearne stanowi ważną część składową strategii odstraszania militarnego Izraela, ze względu na zmieniający się charakter zagrożeń nie jest jednak jej głównym elementem. W opracowaniu zastosowano teoretyczne metody badawcze: analizę krytyczną i analizę porównawczą źródeł, opracowań naukowych, dokumentów strategicznych oraz komunikatów przedstawicieli władz Izraela. Niniejszy artykuł stanowi próbę uchwycenia specyfiki strategii odstraszania nuklearnego Izraela i cech odróżniających ją od odstraszania innych państwa nuklearnych.

EN The aim of the article is to answer the question: What role does nuclear weapon play in Israeli strategy of deterrence? The main hypothesis of the paper is based on the assumption, that the deterrence potential of the Israeli nuclear arsenal is strictly determined by deliberate ambiguity (so-called amimut). The author also assumes that nuclear deterrence plays a significant role in the general Israeli deterrence strategy. However, due to the changing nature of threats, it is not its core element. The author used the following theoretical research methods: critical analysis and comparative analysis of sources, scientific studies, strategic documents as well as selected speeches of the Israeli authorities. This article can be seen as an attempt to capture the specifics of the Israeli nuclear deterrence strategy and the features that distinguish it from deterrence of other nuclear states.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

32 - 50

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_Joanna_Zych_Rola_broni_nuklearnej_2019.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 48-50. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH