Processing may take a few seconds...

Article

Title

Bezpieczeństwo bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku zakłóceń

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Safety of the unmanned aircraft systems in a harsh interference environment

Year of publication

2019

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2(5)

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Lotnictwo
  • Zakłócenia radionawigacyjne
Pages (from - to)

193 - 212

DOI

10.34739/dsd.2019.02.12

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_Radoslaw_Bielawski_Bezpieczenstwo_bezzalogowych_2_2019.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 201-212. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH