Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Procesy logistyczne w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego państwa

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Logistic processes in the non-military subsystem of the state defensive system (abstract)

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Rocznik: 2016 | Numer: nr 4(20)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Ogniwa obronne pozamilitarne
  • System obronny państwa
Streszczenie

PL Podsystem niemilitarny tworzą pozamilitarne struktury, w skład których wchodzą między innymi: administracja rządowa, samorząd terytorialny oraz podmioty i instytucje państwowe. Należą do nich również prywatni przedsiębiorcy, na których państwo narzuciło obowiązek pełnej gotowości na rzecz obronności państwa. Ogniwa te są istotne z punktu widzenia utrzymania ciągłości bezpieczeństwa państwa. Chcąc zapewnić stan społecznego spokoju realizują szereg zadań, do których należy przede wszystkim zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania państwa. Podsystem nieodłącznie wspiera oraz zasila w zasoby ludzkie i materiałowe Siły Zbrojne RP oraz jednostki organizacyjne. Odpowiedzialne są za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz za zapewnienie ochrony i zagwarantowanie fundamentalnych potrzeb bytowych ludności oraz tworzenie warunków do bezpiecznego przetrwania7 . Podsystem niemilitarny (pozamilitarny) jak każdy podsystem składa się z części, ogniw które mają określone zadania i funkcję. W literaturze przedmiotu nauk o bezpieczeństwie można znaleźć różne podziały pozamilitarnych ogniw podsystemu niemilitarnego systemu obronnego państwa. Najczęściej występujący podział dzieli na ogniwa: informacyjne, ochronne i gospodarcze

Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

254 - 267

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9094930d-dd15-40ec-9c98-d4712f88984a

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0

Publikacja indeksowana w

CEJSH | Index Copernicus