Processing may take a few seconds...

Article


Title

Procesy logistyczne w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Logistic processes in the non-military subsystem of the state defensive system (abstract)

Year of publication

2016

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4(20)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Ogniwa obronne pozamilitarne
  • System obronny państwa
Abstract

PL Podsystem niemilitarny tworzą pozamilitarne struktury, w skład których wchodzą między innymi: administracja rządowa, samorząd terytorialny oraz podmioty i instytucje państwowe. Należą do nich również prywatni przedsiębiorcy, na których państwo narzuciło obowiązek pełnej gotowości na rzecz obronności państwa. Ogniwa te są istotne z punktu widzenia utrzymania ciągłości bezpieczeństwa państwa. Chcąc zapewnić stan społecznego spokoju realizują szereg zadań, do których należy przede wszystkim zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania państwa. Podsystem nieodłącznie wspiera oraz zasila w zasoby ludzkie i materiałowe Siły Zbrojne RP oraz jednostki organizacyjne. Odpowiedzialne są za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz za zapewnienie ochrony i zagwarantowanie fundamentalnych potrzeb bytowych ludności oraz tworzenie warunków do bezpiecznego przetrwania7 . Podsystem niemilitarny (pozamilitarny) jak każdy podsystem składa się z części, ogniw które mają określone zadania i funkcję. W literaturze przedmiotu nauk o bezpieczeństwie można znaleźć różne podziały pozamilitarnych ogniw podsystemu niemilitarnego systemu obronnego państwa. Najczęściej występujący podział dzieli na ogniwa: informacyjne, ochronne i gospodarcze

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

254 - 267

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9094930d-dd15-40ec-9c98-d4712f88984a

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Publication indexed in

CEJSH | Index Copernicus