Processing may take a few seconds...

Article

Title

Przypadki użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Published in

Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Transportery opancerzone kołowe
  • Ładunki materiałów wybuchowych
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

29 - 42

URL

http://www.obrum.gliwice.pl/upload/downloads/przypadki-uzycia-improwizowanych-urzadzen-wybuchowych-grzegorz-motrycz-1499948417.pdf

Comments

Bibliografia i netografia na stronach 40-42. Zawiera streszczenie w języku angielskim. Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

BazTech | Index Copernicus