Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przypadki użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Published in

Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Transportery opancerzone kołowe
  • Ładunki materiałów wybuchowych
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
Abstract

PL W artykule przedstawiono analizę przypadków użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych z udziałem pojazdów kontyngentu Polskich Sił Zbrojnych w Afganistanie w 2011 r. Na podstawie zebranych przypadków opisano metody ich użycia oraz sposoby detonacji ładunków przez przeciwnika. We wnioskach odniesiono się do wprowadzonych działa zapobiegawczych – zalecanych zmian w konstrukcji i wytycznych w zakresie eksploatacji pojazdów wojskowych.

EN The paper presents an analysis of the cases of the use of improvised explosive devices (IED) in 2011 where vehicles of the Polish Military Contingent in Afghanistan were involved. Methods of IED use and methods of their detonation are described. Conclusions refer to the implemented preventive measures, recommended modifications in the design of military vehicles and guidelines for their use.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

29 - 42

URL

http://www.obrum.gliwice.pl/upload/downloads/przypadki-uzycia-improwizowanych-urzadzen-wybuchowych-grzegorz-motrycz-1499948417.pdf

Comments

Bibliografia i netografia na stronach 40-42. Zawiera streszczenie w języku angielskim. Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0

Publication indexed in

BazTech | Index Copernicus