Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe

Title variant

EN Fast Tracked Vehicles

Additional title

PL SPG

Journal unique ID

1002058

Publisher name

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o

Editorship

Redakcja Biuletynu SPG Adres redakcji: 44-117 Gliwice ul. Toszecka 102, Poland; Tel. 32 3019444, Fax: 32 2315887 Adres e-mail: info@obrum.gliwice.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Inżynieria i technika

ISSN

0860-8369

Publication frequency

half-yearly

URL

http://www.obrum.gliwice.pl/biuletyn

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-97daf105-b9cf-43f6-a63c-dbdd14395829

Comments

Czasopismo Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (SPG), wydawany jest od roku 1989 jako specjalistyczne czasopismo naukowo-techniczne. SPG to pismo w całości poświęcone zagadnieniom projektowania sprzętu pancernego oraz rozwojowi pojazdów i budowy urządzeń specjalnych. Na jego łamach zamieszczają publikacje pracownicy naukowi i badawczo-techniczni OBRUM sp. z o.o. rozpowszechniąc wyniki najważniejszych projektów i prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w Ośrodku. W piśmie zamieszczane są również artykuły specjalistów i pracowników naukowych z wielu uczelni i instytutów wojskowych oraz uczelni cywilnych. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe wydawane jako półrocznik. Periodyk omawia zagadnienia projektowania, modernizacji, badań i eksploatacji sprzętu pancernego oraz rozwoju urządzeń i sprzętu wojskowego, w szczególności sprzętu dla wojsk lądowych (pancernych i zmechanizowanych) oraz inżynieryjnych. Publikowane artykuły prezentują konstrukcje o innowacyjnych rozwiązaniach, omawiają złożone procesy projektowania wykorzystujące komputerowe wspomagania prac oparte o techniki 3D (prototypowanie wirtualne). Omawiane są rownież procesy weryfikacji konstrukcji wysokowytrzymałych. W czasopiśmie przedstawiane są także wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych dla innych zastosowań wojskowych, w tym poświęconych urządzeniom szkolno-treningowym (symulatory, trenażery). Od roku 2014 czasopismo wydawane jest w języku polskim i angielskim. Czasopismo indeksowane w Index Copernicus i BazTech.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 6.0 ---