Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kultura jako przedmiot badań : studium socjologiczne

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
  • Kultura
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

39 - 92

Book

Europa w dobie przemian : o wielokulturowości i bezpieczeństwie