Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2016

Liczba stron

433

ISBN

978-83-7523-507-4

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk16001595

Słowa kluczowe
PL
  • Konflikt
  • Sztuka wojenna
  • Taktyka
EN
  • Conflict
  • Tactics
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia i netografia na stronach 425-433

Rozdziały
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej