Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Identyfikacja potrzeb logistycznych i określenie wielkości zewnętrznych zasobów logistycznych w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Logistyka wojskowa
  • Potencjał logistyczny
Pages (from - to)

91 - 174

Book

Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych