Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Istota i rola zasobów zewnętrznych w procesach wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Potencjał logistyczny
  • Zabezpieczenie logistyczne
Strony (od-do)

12 - 40

Książka

Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych