Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Istota i rola zasobów zewnętrznych w procesach wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Potencjał logistyczny
  • Zabezpieczenie logistyczne
Pages (from - to)

12 - 40

Book

Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych