Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie ryzykiem jako system monitoringu poziomu mierników w budżecie zadaniowym

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Budżet zadaniowy
  • Finanse publiczne
  • Kontrola zarządcza
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Polska
Pages (from - to)

165 - 183

Book

Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka