Processing may take a few seconds...

Article


Title

O negliżowaniu władzy demoliberalnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2016

Published in

Studia Politologiczne

Journal year: 2016 | Journal volume: vol. 41

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Autorytet
  • Władza
Abstract

PL Artykuł podejmuje wątek negliżowania władzy politycznej w systemie demokracji liberalnej. Negliżowanie to odzieranie z czci, a także pozbawianie uwagi, godności, powagi, autorytetu. We współczesnej demokracji liberalnej jedną z najważniejszych praktyk społecznych jest kult transparentności władzy, który nie tylko rozwiewa nimb władzy, ale także instytucje władcze draperii niezbędnych w procesie rządzenia

EN An article considers the topic of exposing political power in the system of liberal democracy up to the level being deprived of respect, authority, and obligation. The power is to be negligée by forces of contemporary civilization. Several scholars describe the problem as a process of growing transparency. It produced several problems that the democratic man be not ready to meet. If in modern liberal democracy prevails dogma transparency of power, depriving political institutions of serious status, factors constituting the political power transformed are essentially transformed.

Pages (from - to)

17 - 36

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

13.0

Publication indexed in

Erih Plus | Index Copernicus | CEJSH