Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Polityka energetyczna w polityce Banku Światowego : aspekt globalny

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Banki
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energia
  • Energetyka
  • Globalizacja
  • Górnictwo
  • Kredyt
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
  • Polityka energetyczna
Pages (from - to)

107 - 120

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne

Ministry points / chapter

20.0