Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Polityka energetyczna w polityce Banku Światowego : aspekt globalny

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Banki
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energia
  • Energetyka
  • Globalizacja
  • Górnictwo
  • Kredyt
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
  • Polityka energetyczna
Pages (from - to)

107 - 120

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne

Points of MNiSW / chapter

20