Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wyzwania stojące przed Wojskami Specjalnymi i możliwe kierunki ich rozwoju

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Polish Special Operations Forces - contemporary challenges and potential directions of development

Year of publication

2017

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2 (22)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły zbrojne
  • Wojska specjalne
  • Polska
Abstract

PL Utworzone w 2007 r. Wojska Specjalne RP stanowią bardzo istotne ogniwo w systemie bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Posiadając wysoce wyszkolony, wyselekcjonowany stan osobowy, zaopatrzony w bardzo dobry pod względem jakości sprzęt i wyposażenie dobrane pod kątem przewidywanych zadań, zapewniają naszym Siłom Zbrojnym możliwość podejmowania się misji o wysokim stopniu ryzyka zarówno w układzie sojuszniczym, koalicyjnym, jak i narodowym. Nie oznacza to jednak, że w Wojskach Specjalnych wszystko funkcjonuje idealnie. Jak pozostałe Rodzaje Sił Zbrojnych (RSZ) borykają się z podobnymi problemami dotyczącymi, np. przeciągających się w czasie zakupów nowego sprzętu wojskowego czy też skutkami przeprowadzonej na przełomie 2013 r. i 2014 r. reformy systemu dowodzenia, której efekt jest przedstawiony na rysunku 1. Kolejnymi czynnikami są zmiany, jakie następują we współczesnym świecie, które same w sobie stają się wyzwaniem i mają wpływ na sytuację bezpieczeństwa, a Siły Zbrojne (w tym Wojska Specjalne RP) w szczególności.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

6 - 18

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-de6ff0a8-b0fb-4f2a-a3ad-eadb29b472ea?q=bwmeta1.element.cejsh-d6ffe900-bec0-4d30-871a-cb0738743d22;5&qt=CHILDREN-STATELESS

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

6.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

6.0