Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola korporacji transnarodowych we współczesnym świecie

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Polityka gospodarcza
  • Polityka międzynarodowa
  • Przedsiębiorstwo wielonarodowe
  • Współpraca gospodarcza
Pages (from - to)

133 - 170

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 167-170.

Book

Siła we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Points of MNiSW / chapter

20.0