Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kształcenie i doskonalenie zawodowe personelu wojskowego innych państw w polskich uczelniach wojskowych w latach 2013-2016

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Kadry (wojsk.)
  • Studenci zagraniczni
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Współpraca wojskowa
  • Polska
Pages (from - to)

26 - 54

Book

Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej