Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Studenci bezpieczeństwa wobec myślenia o rodzinie : analiza badań edukacji dorosłych przeprowadzonych w Akademii Obrony Narodowej

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Obrony Narodowej
  • Badania ilościowe
  • Badania jakościowe
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Kształcenie
  • Oświata dorosłych
  • Rodzina
  • Studenci
Pages (from - to)

265 - 281

Book

Nauczyciel i uczeń w procesie edukacji dorosłych. Tradycje i wymogi współczesności

Points of MNiSW / chapter

20.0