Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rodzina a bezpieczeństwo młodego człowieka : horyzont współczesnych tendencji

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Dzieci
  • Konkubinat
  • Małżeństwo
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Rodzina
  • Socjalizacja
Pages (from - to)

151 - 182

Comments

Bibliografia na stronach 180-182. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Młodzież i doświadczenie wiary : dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Points of MNiSW / chapter

20.0