Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Space Situational Awareness (SSA) for Providing Safety and Security in Outer Space : Implementation Challenges for Europe

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

PL Świadomość sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej (SSA) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej : wyzwania związane z wdrażaniem w Europie

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Space Policy

Rocznik: 2020 | Numer: 51 (2020)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • Europa
 • European Union
 • International security
 • Poland
 • Space
 • Space strategy
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Europa
 • Polska
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Strategia kosmiczna
 • Unia Europejska (UE)
Streszczenie

EN The main goals of the article are to describe space situational awareness (SSA) for safety and securitypurposes and to place SSA in the context of national and regional security law and policy. Building national or regional SSA systems should guarantee the security of people and infrastructure in outer spaceand on Earth from threats from space. Military aspects are also considered in the SSA system, becausethey reflect sensitive and fundamental security and defence issues. The SSA system is crucial for humansecurity, and it is the responsibility of the states to understand the need to implement it correctly intonational policy and law. SSA and its systems will evolve, building on already existing state activities andtaking into account international cooperation frameworks. The practical example of the international useof SSA is the creation of the EU Consortium (with Poland on board), which will require internal andexternal cooperation from their member states for security purposes

Data udostępnienia online

20.12.2019

Strony (od-do)

1 - 7

DOI

10.1016/j.spacepol.2019.101347

URL

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0265964618301048?token=90EC14FF586709F0DE1DFFF40FB0E195590BD870FA4B76AC5AE2EFA68D0DA7DC41E98BD30961BDF9A2B33E8BE099CA0B

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronie 7.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0

Impact Factor

1,231

Publikacja indeksowana w

Scopus | Web of Science