Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

O sensie badania postaw religijnych elity rządzącej w Polsce międzywojennej

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Historia
  • Kościół katolicki
  • Polska
  • Religia
  • Światopogląd
Pages (from - to)

293 - 327

Comments

Bibliografia przy referacie. Streszczenie w języku angielskim

Book

Kościół w Polsce a sąsiedzi : prace dedykowane profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu

Presented on

Konferencja naukowa „Kościół w Polsce a sąsiedzi”, 11.10.2013, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0