Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju - podejście metodologiczne

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania wojsk poza granicami
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

100 - 123

Book

Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego