Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kwalifikacje zawodowe żołnierzy National Support Element wobec wymagań misji oraz dokumentów organizacyjno-etatowych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 108 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polski Kontyngent Wojskowy
  • Kwalifikacje zawodowe
  • Narodowy element wsparcia
  • Zabezpieczenie logistyczne
Abstract

PL Kontyngenty wojskowe różnią się zakresem zadań realizowanych w obszarze odpowiedzialności oraz strukturą organizacyjną i liczebnością. Jednak zakres zadań logistycznych realizowanych przez National Support Element (NSE) jest zawsze taki sam, bez względu na jego liczebność. Celem artykułu jest próba dokonania analizy kwalifikacji zawodowych logistyków, które są niezbędne do wykonania szerokiego spektrum zadań NSE w polskich kontyngentach wojskowych (PKW), a także próba oceny możliwości zdefiniowania tych kwalifikacji w dokumentach organizacyjno--etatowych w zależności od wielkości NSE. Problemem poruszonym w artykule jest zależność ilości posiadanych kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych żołnierzy NSE od wielkości tego pododdziału. Kwestia ta jest rozpatrywana w aspekcie obowiązkowych i dodatkowych zadań realizowanych przez NSE w PKW Irak i PKW ISAF.

Date of online publication

17.12.2017

Pages (from - to)

69 - 88

DOI

10.5604/01.3001.0010.8391

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=159429

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0