Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Kwalifikacje zawodowe żołnierzy National Support Element wobec wymagań misji oraz dokumentów organizacyjno-etatowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Rocznik: 2017 | Tom: t. 108 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Polski Kontyngent Wojskowy
  • Kwalifikacje zawodowe
  • Narodowy element wsparcia
  • Zabezpieczenie logistyczne
Streszczenie

PL Kontyngenty wojskowe różnią się zakresem zadań realizowanych w obszarze odpowiedzialności oraz strukturą organizacyjną i liczebnością. Jednak zakres zadań logistycznych realizowanych przez National Support Element (NSE) jest zawsze taki sam, bez względu na jego liczebność. Celem artykułu jest próba dokonania analizy kwalifikacji zawodowych logistyków, które są niezbędne do wykonania szerokiego spektrum zadań NSE w polskich kontyngentach wojskowych (PKW), a także próba oceny możliwości zdefiniowania tych kwalifikacji w dokumentach organizacyjno--etatowych w zależności od wielkości NSE. Problemem poruszonym w artykule jest zależność ilości posiadanych kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych żołnierzy NSE od wielkości tego pododdziału. Kwestia ta jest rozpatrywana w aspekcie obowiązkowych i dodatkowych zadań realizowanych przez NSE w PKW Irak i PKW ISAF.

Data udostępnienia online

17.12.2017

Strony (od-do)

69 - 88

DOI

10.5604/01.3001.0010.8391

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=159429

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

1,0