Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zatrudnialność absolwentów nauk o bezpieczeństwie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Absolwenci
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Przydatność zawodowa
  • Szkolnictwo wyższe
  • Zatrudnienie
  • Polska
Strony (od-do)

241 - 252

Książka

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie : perspektywa materialna i formalna

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0