Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zatrudnialność absolwentów nauk o bezpieczeństwie

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Absolwenci
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Przydatność zawodowa
  • Szkolnictwo wyższe
  • Zatrudnienie
  • Polska
Pages (from - to)

241 - 252

Book

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie : perspektywa materialna i formalna

Points of MNiSW / chapter

20.0