Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zatrudnialność absolwentów nauk o bezpieczeństwie

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Absolwenci
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Przydatność zawodowa
  • Szkolnictwo wyższe
  • Zatrudnienie
  • Polska
Pages (from - to)

241 - 252

Book

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie : perspektywa materialna i formalna

Ministry points / chapter

20.0