Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Życie polityczne w Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do Sejmu i Senatu RP

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Gmina Kalwaria Zebrzydowska (woj. małopolskie pow. wadowicki)
  • Polska
  • Wybory parlamentarne
  • Wybory samorządowe
Pages (from - to)

207 - 237

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej : na 400-lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej (1617-2017) : praca zbiorowa

Points of MNiSW / chapter

5.0