Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bariery instytucjonalno-organizacyjne Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu zasobami niematerialnymi

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Organizacja
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie wiedzą
Pages (from - to)

515 - 527

Book

Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności : monografia

Points of MNiSW / chapter

20.0