Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Bariery instytucjonalno-organizacyjne Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu zasobami niematerialnymi

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Organizacja
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie wiedzą
Pages (from - to)

515 - 527

Book

Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności : monografia

Ministry points / chapter

20.0