Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Logistyka zwrotów i gospodarowania odpadami jako instrument zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Logistics of Returns and Waste Management as an Instrument for Sustainable Development of Enterprises

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka gospodarcza
  • Odpady
  • Polska
Pages (from - to)

370 - 382

Book

Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other