Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

IMAF 2016 : Modelling new forms of cooperation with the use of external funds

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

Wrocław, Polska

Wydawca

The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Data opublikowania

2017

Liczba stron

125

ISBN

978-83-65422-53-8

URL

https://awl.edu.pl/images/en/iMAF2016/iMAF2016-Modelling_new_forms_of_cooperation.pdf

Słowa kluczowe
PL
  • Fundusze pomocowe
  • Umiędzynarodowienie nauki i edukacji
  • Współdziałanie
Rozdziały
Polish Consortium KONSMUND - the most advantageous cooperation of uniform institutions (s. 94-99)
Konferencja

International Military Academic Forum 2016, 20-24.06.2016, Wrocław, Polska

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana