Processing may take a few seconds...

Conference

Name

International Military Academic Forum 2016

Short name

PL IMAF 2016

Conference date

20-24.06.2016

Place

Wrocław, Polska

Conference type

international

URL

https://awl.edu.pl/sp-project-activities/imaf-2016/imaf2016

Description

PL iMAF stanowi naukowe forum wojskowe organizowane corocznie jako instytucjonalna dyskusja i platforma robocza dla kształcenia i szkolenia oficerów, w szczególności dla instytucji organizujących i zaproszonych instytucji partnerskich, akademii wojskowych, uniwersytetów wojskowych i organizacji zajmujących się kształceniem oficerów.

Organizer

General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of the Land Forces

National University of Public Service

Nicolae Balcescu Land Forces Academy

Theresan Military Academy

Wiener Neustadt

University of Defence, Brno

Publications (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS