Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

International Military Academic Forum 2016

Nazwa skrócona

PL IMAF 2016

Data konferencji

20-24.06.2016

Miejsce

Wrocław, Polska

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

https://awl.edu.pl/sp-project-activities/imaf-2016/imaf2016

Opis

PL iMAF stanowi naukowe forum wojskowe organizowane corocznie jako instytucjonalna dyskusja i platforma robocza dla kształcenia i szkolenia oficerów, w szczególności dla instytucji organizujących i zaproszonych instytucji partnerskich, akademii wojskowych, uniwersytetów wojskowych i organizacji zajmujących się kształceniem oficerów.

Organizator

General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of the Land Forces

National University of Public Service

Nicolae Balcescu Land Forces Academy

Theresan Military Academy

Wiener Neustadt

University of Defence, Brno

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS