Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Technology Assessment in Systems Analysis

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Analiza systemowa
  • Metodologia
Strony (od-do)

195 - 201

Uwagi

Opis sporządzony nie z autopsji.

Książka

Technology, Society and Sustainability : Selected Concepts, Issues and Cases

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0