Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie wojskowych środków łączności przez polskie kontyngenty wojskowe (PKW) w operacjach poza granicami kraju : wybrane aspekty organizacyjno - funkcjonalne

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

333 - 346

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052878478105066&context=L

Book

W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 1

Points of MNiSW / chapter

20.0