Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wykorzystanie wojskowych środków łączności przez polskie kontyngenty wojskowe (PKW) w operacjach poza granicami kraju - wybrane aspekty organizacyjno - funkcjonalne

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Łączność wojskowa
  • Operacje pokojowe
  • Polskie kontyngenty wojskowe
Pages (from - to)

333 - 346

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 1

Points of MNiSW / chapter

20