Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wydawca z listy MNiSW

Akademia WSB

Data opublikowania

2017

Liczba stron

442

ISBN

978-83-65096-51-7

URL

http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?term_1=W+trosce+o+bezpieczne+jutro+:+reminiscencje+i+zamierzenia.+1&theme=nukat

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
Uwagi

Streszczenia artykułów również w języku angielskim. Spis treści również w języku angielskim.

Rozdziały
Wykorzystanie wojskowych środków łączności przez polskie kontyngenty wojskowe (PKW) w operacjach poza granicami kraju - wybrane aspekty organizacyjno - funkcjonalne (s. 333-346)