Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Europa
  • Gospodarka
  • Kryzys gospodarczy 2008 r.
  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy
  • Pieniądz
  • Polska
  • Strefa euro
Pages (from - to)

97 - 106

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 105-106

Book

Europa i Unia Europejska w czasach kryzysu : wybrane aspekty

Ministry points / chapter

20.0