Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Comparative analysis of energy expenditure of warehouse workers

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english | polish

Keywords
EN
  • BHP
  • Kalorymetria
  • Magazynierzy
  • Praca
  • Polska
  • Przedsiębiorstwo
Pages (from - to)

241 - 252

Comments

Bibliografia na stronie 252. Streszczenie w języku polskim.

Book

Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 3

Ministry points / chapter

5

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

5