Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Comparative analysis of energy expenditure of warehouse workers

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski | polski

Słowa kluczowe
EN
  • BHP
  • Kalorymetria
  • Magazynierzy
  • Praca
  • Polska
  • Przedsiębiorstwo
Strony (od-do)

241 - 252

Uwagi

Bibliografia na stronie 252. Streszczenie w języku polskim.

Książka

Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 3

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0