Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ochrona ludności w wybranych państwach Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Ochrona ludności
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Kraje Unii Europejskiej
Pages (from - to)

63 - 80

Book

W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 4

Points of MNiSW / chapter

5