Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Making an aviation policy in Europe

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica

Rocznik: 2018 | Numer: iss. 35

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Kraje Unii Europejskiej
  • Lotnictwo
  • Prawo lotnicze
  • Prawodawstwo
  • Prawo międzynarodowe
  • Unia Europejska (UE)
EN
  • Aeronautical law
  • Aviation
  • European Union
  • International law
Streszczenie

EN This article refers to the making policy issue. In Europe there is a big number of policy makers, such as European Commision, European Aviation Safety Agency, European Civil Aviation Conference or European Organisation for the Safety of Air Navigation. All of them are situated into EU and serve for European States. Members’ states cooperate in Aviation matters thanks to all of the organization and agencies. It is a kind of “new governance” approach to European integration. This new “manager” is responsible for making an Aviation policy in the name of member states. The activities of European organizations are still changing due to the new emerging issues; in the past, there were responsible for making an Aviation Policy in the name of member states. The activities of European organizations are still changing due to the new emerging issues; in the past, there were responsibe for strictly technical aspects of Aviation only, today more and more are involved into economy and navigation.

Strony (od-do)

69 - 79

URL

https://ideas.repec.org/a/erv/rednma/y2018i3514.html

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

1,0