Processing may take a few seconds...

Book

Title

EPIMILITARIS 2019 Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN Nauka innowacje implikacje praktyczne

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Book type

scholarly monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo SRWO

Date of publication

2019

ISBN

978-83-954066-0-7

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • CBRN
  • Epidemiologia
  • Innowacje
  • Zagrożenia
EN
  • Security
  • CBRN
  • Epidemiology
  • Innovation
  • Threat
Chapters
Wojny hybrydowe jako wyzwanie bezpieczeństwa XXI wieku (p. 73-88)
Informacja (nie) jawna jako współczesna broń masowego rażenia. Metody prognozowania skutków jej wykorzystania (p. 99-111)
Conference

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Epimilitaris 2019, 4-17.04.2019, Ryn, Polska

Total point value of MNiSW of monograph

20

Total point value of MNiSW for editor

5