Processing may take a few seconds...

Book


Title

Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN : nauka, innowacje, implikacje praktyczne : EpiMilitaris 2019

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

Date of publication

2019

Number of pages

175

ISBN

978-83-954066-0-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052532312305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Epidemiologia%20i%20bezpieczeństwo%20CBRN%20Nauka%20innowacje%20implikacje%20praktyczne&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Epidemiologia
  • Ratownictwo medyczne
  • Wojna hybrydowa
Comments

Bibliografia, netografia przy referatach. Część referatów w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim, polskim przy referatach.

Chapters
Wstęp (p. 5-8)
Wojny hybrydowe jako wyzwanie bezpieczeństwa XXI wieku (p. 73-88)
Informacja (nie) jawna jako współczesna broń masowego rażenia. Metody prognozowania skutków jej wykorzystania (p. 99-111)
Conference

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Epimilitaris 2019, 4-17.04.2019, Ryn, Polska

Total point value of MNiSW of monograph

20.0

Total point value of MNiSW for editor

10.0