Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawo do uzyskania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Dane osobowe
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo
Pages (from - to)

249 - 262

Book

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO

Points of MNiSW / chapter

20.0