Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Nielegalna imigracja zagrożeniem dla bezpieczeństwa i obronności państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Nielegalni imigranci
  • Przekroczenie granicy nielegalne
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

195 - 203

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000365

Book

Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości

Points of MNiSW / chapter

5