Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Logistyka a obronność - koncepcje logistyki cywilnej i wojskowej oraz jej wykorzystanie w operacji "Pustynna Burza"

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka gospodarcza
  • Logistyka wojskowa
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

169 - 181

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000363

Book

Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości

Points of MNiSW / chapter

5