Processing may take a few seconds...

Article


Title

Infrastrukturalne innowacje drogowe jako element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Road infractructure innovation as an element for improvement of road safety in Poland

Year of publication

2017

Published in

Transport Samochodowy

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Infrastruktura
  • Innowacje
  • Polska
  • Transport drogowy
Abstract

EN Road transport has become a commonly used transportation sektor, thanks to its many advantages. Unfortunately, it is also characterized by a high accident rate, with the consequences of fatalities and injuries, as well as social, moral and material losses. Aspiration to improve road safety has been a priority for national and EU transport policy for years. What is more, the actions which have been taken are multidimensional. It is worth to note that one of the factors affecting traffic safety is transport infrastructure. Its expansion and modernization could significantly reduce the negative effects of automotive development. Particular importance has got implemented innovations, which aim is to avoid mistakes by road users.

PL Transport drogowy, dzięki wielu zaletom, stał się powszechnie wykorzystywaną gałęzią transportu. Niestety, charakteryzuje się on także wysokim współczynnikiem wypadków, których konsekwencjami są ofiary śmiertelne, a także ranni oraz straty społeczne, moralne i materialne. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym od lat jest priorytetem krajowej i unijnej polityki transportowej, a podejmowane działania mają charakter wielowymiarowy. Warto zauważyć, że jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest infrastruktura transportowa. Jej rozbudowa i modernizacja mogą w znaczący sposób ograniczyć negatywne skutki rozwoju motoryzacji. Szczególne znaczenie mają także wdrażane innowacje, zapobiegające popełnianiu błędów przez uczestników ruchu drogowego.

Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

55 - 66

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-238f60da-09d7-435c-8030-36051b815a6a

Comments

Bibliografia na stronach 65-66. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

4.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

4.0