Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Transport Samochodowy

Editors

Previous title

PL Problemy Transportu Samochodowego

Publisher name

Instytut Transportu Samochodowego

Editorship

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa tel. 0 22 43-85-117; fax: 0 22 43 85 401 http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy transport.samochodowy@its.waw.pl

Domains

PL Transport

ISSN

1731-2795

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.its.waw.pl/10413,pl,Kwartalnik-Transport-samochodowy.html

Comments

Obszar zainteresowania kwartalnika naukowego „Transport Samochodowy” obejmuje szeroko pojęte zagadnienia transportu samochodowego. Jest formalną kontynuacją, wydawanego od lat przez ITS periodyku „Problemy Transportu Samochodowego”. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.

Unified list of scientific journals 2013-2016

4

Journal years